Financial Management

financial management

A Proment Consulting estem especialitzats en oferir serveis d'externalització financera part-time a les petites i mitjanes empreses perquè disposin d'una gestió professional de l'àrea econòmica i financera .

El nostre servei de Financial Management té l'objectiu de dotar a les PIMES d'una direcció financera pròpia de les grans empreses. Adaptada als seus recursos, necessitats i de les característiques i dimensió de cada empresa .

A Proment Consulting incidim en els aspectes estratègics de la gestió financera:

 • Control pressupostari
 • Control de tresoreria
 • Plans de viabilitat
 • Negociació bancària professional
 • Creació circuits administratius eficients
 • Anàlisis de costos

La planificació financera és una eina de vital importància de la qual han de disposar les organitzacions en els processos de presa de decisions. L'objectiu final de la planificació financera és elaborar un pla financer, document que detalla i descriu la tàctica financera de l'empresa i que realitza previsions de futur basades en l'anàlisi econòmica financera.

L'obtenció de l'estratègia financera ve donada per un extens i rigorós anàlisi de tots els efectes, tant positius com negatius , que es puguin presentar en cada decisió que es prengui respecte al finançament o inversió .

Diagnòstic integral financer de l'empresa

A Proment realitzem el Diagnòstic integral financer de l'empresa a partir de l'anàlisi de la situació prèvia i actual, on es detectaran els dèficits i deficiències de l'àmbit financer i es definiran els objectius necessaris a assolir per l'empresa. Elements imprescindibles per la elaboració d'una correcte planificació financera.

PLA ESTRATÈGIC FINANCIAL MANAGEMENT

 

 

 • Anàlisi de la situació financera actual.
 • Detecció dels principals riscos.
 • Oportunitats de millora.
 • Preveure l'evolució de l'empresa.
 • Avaluació del diagnòstic econòmic financer.

 

 

Un cop definits els objectius, es tractarà d'establir les estratègies necessàries per dirigir la planificació i implementar les accions corresponents a aquesta estratègia.

A partir de la consecució de les accions establertes, es realitzarà un control de seguiment, basat en la dinàmica de l'auto-diagnòstic dia a dia, per detectar el grau d'acompliment i la desviació de la planificació financera .

Els resultats de l'anàlisi generaran un feedback que portarà a l'empresa a continuar per la mateixa via d'acció , si els resultats són els esperats, o redefinir de nou els objectius si no ha estat així .

SOL·LICITI INFORMACIÓ DEL NOSTRE SERVEI DE FINANCIAL MANAGEMENT

Empresa (requerit)

Pàgina web de l'empresa

Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Missatge