Coaching Empresarial

coaching equipos

Els processos de Coaching executiu i empresarial son un mètode eficaç per descobrir i potenciar totes les persones d'una organització. La seva implementació genera la millora continua del desenvolupament professional, l'orientació a resultats i la fidelització dels equips. El resultat és la definició d'un model d'èxit estratègic per a cada posició i per a l'organització en el seu conjunt.

A Proment Consulting provoquem en les organitzacions un canvi positiu en la seva motivació que impulsa a les empreses a afrontar els seus reptes per tal d'aconseguir els objectius previstos. La nostra experiència com a coach-directius i en la implantació de models de direcció per confiança, ens permet desenvolupar processos eficaços en menys temps, guanyant en eficiència i optimitzant la inversió.

Alineem cada procés amb la missió, visió i els objectius de futur de l'empresa.  Aconseguint el màxim grau de compromís dels seus líders, afavorint el canvi organitzatiu orientant-lo cap a una cultura de millora continua, la orientació a resultats, el treball en equip i la participació efectiva i compromís de tots els seus integrants.

La formació d'una cultura empresarial és el principi d'un millor lloc per treballar . Cal pensar en els valors i la cultura com el camí per arribar a l'objectiu , el talent i les capacitats seran el combustible per córrer.

  • Selecció de persones
  • Orientació a resultats
  • Desenvolupament personal
  • Capacitació
  • Gestió de l'acompliment
  • Plans de successió
  • Orientació a client
  • Gestió i motivació d'equips
  • Comunicació eficient

La tècnica del Guanyar - Guanyar

Consisteix en plantejar com a objectiu que ambdues parts surtin beneficiades, és a dir, que l'empleat guanyi  i l'empresari també; que el client guanyi i l'empresari també.  Si estem atents, realitzem feedbacks positius, escoltem els integrants  del nostre equip, els felicitem quan hagin fet bé la seva feina, descobrim els seus potencials,  correguim les seves àrees de millora, generarem un clima de confiança a l'hora que representi un repte motivador per les persones... i els resultats no es faran esperar. Haurem creat un clima agradable on desenvolupar-se professionalment, haurem mantingut i /o augmentat l'autoestima del departament, haurem fidelitzat a les persones del nostre equip, de la nostra empresa; haurem aconseguit els millors prescriptors, perquè els nostres empleats comunicaran amb entusiasme els valors empresarials-corporatius a tots els que l'envolten i aquests ho faran també .

SOL.LICITI INFORMACIÓ COACHING EMPRESARIAL

Empresa (requerit)

Pàgina web de l'empresa

Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Missatge