Màrqueting

plan de marketing

El màrqueting estratègic busca conèixer les necessitats actuals i futures dels nostres clients, mitjançant anàlisi dels consumidors, competidors i altres forces de l'entorn per localitzar nous nínxols de mercat, identificar segments de clients potencials, orientar l'empresa a la recerca d'aquestes oportunitats i dissenyar un pla d'actuació que aconsegueixi els objectius previstos.

Desenvolupem el Pla de Màrqueting específic per a la seva empresa en funció dels recursos, necessitats i capacitats de la mateixa, per a formular les corresponents estratègies de màrqueting que li permetin adaptar-se amb èxit a l'actual entorn canviant i adquirir avantatge sobre els seus competidors.

PLA DE MÀRQUETING

Tota empresa, sense importar la seva dimensió o sector, necessita elaborar un Pla de Màrqueting eficaç que exigeix ​​dels seus responsables una aproximació realista de la situació de l'empresa, que inclogui i desenvolupi tots els objectius previstos, imaginatiu, pràctic, mesurable, controlable, assequible i compartit per tot el personal de l'empresa.

El màrqueting és un concepte molt ampli que abasta diferents tipus i metodologies, a Proment Consulting les coneixem totes en profunditat i utilitzem cadascuna en funció de les necessitats i objectius de cada empresa.

MÀRQUETING ONLINE I MÀRQUETING OFFLINE

El màrqueting online i el offline no només no estan enfrontats , sinó que han de ser sempre complementaris i estar presents en l'estratègia del dia a dia d'una empresa. Han de formar part d'una estratègia comuna, d'un pla de màrqueting integral en el qual estiguin clarament definits els objectius, el client i el mercat i la competència .

Trobar l'equilibri entre tots dos és la millor via per construir una marca avui en dia. Aconseguir que una acció offline tingui repercussió i efectivitat en la xarxa i viceversa és aconseguir tancar el cercle. Mai s'ha de plantejar com una batalla entre tots dos, sinó com dues formes complementàries de fer molt més forta una marca .

Consultoria màrqueting estratègicEl màrqueting online obre noves i interessants portes als negocis en uns temps on la creativitat i la diferenciació són determinants per al seu bon funcionament.

Les empreses que actualment no compten amb una estratègia de màrqueting online integrada en la seva estratègia de màrqueting general s'estan quedant fora de mercat i perdent una important i creixent generació de potencials clients i vendes.

El màrqueting online permet amb una inversió molt menor que la utilitzada en mitjans tradicionals obtenir uns excel·lents resultats i, molt important, uns resultats mesurables.

SOL.LICITA INFORMACIÓ CONSULTORIA MÀRQUETING ESTRATÈGIC

Empresa (requerit)

Pàgina web de l'empresa

Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Missatge