Les comarques del Penedès-Garraf creen ocupació a bon ritme

La consultora Actíva Prospect i l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf han presentat l’Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica.

El Garraf intensifica lleugerament el creixement de l’ocupació, arribant a un increment anual del 5% el darrer trimestre de l’any, però manté la mateixa posició respecte a la resta de comarques dins del rànquing, ocupant el 6è lloc. Tots els grans sectors econòmics experimenten una evolució positiva, però és a la Construcció on aquest augment és més clar i intens (14,4%), mentre els Serveis i la Indústria es mostren comparativament molt més moderats (4,3 i 3,6%, respectivament).